Imobile cu risc seismic Bucuresti

Lista imobile risc seismic Bucuresti publicate si actualizate de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic

LISTELE IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC − actualizate la 9.3.2021

LISTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL art.4 alin.(9) lit.a2) DIN ORDONANȚA GUVERNULUI nr.20/1994 PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

PRIN LEGILE nr.223/2018 ȘI nr.170/2019

1. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC

2. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC

3. LISTA IMOBILEOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC

4. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE

5. LISTA IMOBILELOR CONSOLIDATE

6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ. NEîNCADRATE îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOAR

LISTELE IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC − actualizate la 27.01.2022

LISTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL art.4 alin.(9) lit.a2) DIN ORDONANȚA GUVERNULUI nr.20/1994 PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

PRIN LEGILE nr.223/2018 ȘI nr.170/2019

1. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC

2. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC

3. LISTA IMOBILEOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC

4. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE

5. LISTA IMOBILELOR CONSOLIDATE

6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ. NEîNCADRATE îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOAR


Puteti consulta lista completa pe site-ul Primariei Bucuresti https://amccrs-pmb.ro


Link fisier PDF