Impozitul pe vanzare imobil in 2023

De la 01.01.2023 se va platii impozit pe tranzactiile imobiliare in cota de 1% si 3%

impozitul pe tranzactii imobiliare

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 716/15.07.2022 a fost publicată O.G. nr. 16/2022

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale:

Ordonanta stabilesta ca:

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia,

prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente

acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii

datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea

următoarelor cote:

a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora,

precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de

până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a) deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

(anterior impozitul era de 3% și se aplica după scăderea valorii neimpozabile de 450.000

lei) - (art. 111 alin. 1 din Codul fiscal) - aplicabilitate de la 01.01.2023.


Articol furnizat de Primuss Imobiliare


Ce impozit platesc daca vand un apartament aflat in proprietate de mai putin de 3 ani?

3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora,

precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de

până la 3 ani inclusiv;

Ce impozit platesc daca vand un apartament aflat in proprietate de mai mult de 3 ani?

1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Platesc impozit pe vanzare apartament si daca suma nu depeseste 450000 lei?

De la 01.01.2023 se plateste impozit pe vaenitul din vanzarea bunurilor imobile (apartamente,garsoniere,spatii,terenuri,case)si cand pretul nu depaseste 450000 lei

Vrei sa aflii care este pretul corect al proprietatii tale ?

Apeleaza la un profesionist ! Primuss Imobiliare -agentie imobiliara din 2004

0744212102